เนื่องจากมีกฏหมายข้อบังคับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ปี 2562

จึงของดให้บริการระบบ Taxi Camera ชั่วคราว

มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์..02-044-9999 ต่อ 2 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.)